ความคิดของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์

เด็กๆ หลายคนชอบเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมันสนุกและเพลิดเพลิน เกมเหล่านี้สามารถช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะและความรู้ต่างๆ เช่น ศิลปะ การคำนวณ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร แต่การเล่นเกมควรเป็นกิจกรรมในระหว่างว่างที่สมดุล ไม่ควรใช้เวลานานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการเรียนรู้และสุขภาพของเด็กได้

เกมส์เด็กเล่นฟรีหลายเกมไม่มีคุณภาพที่ดี และอาจส่งผลกระทบต่อความคิดของเด็ก เช่น เกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงหรืองี่เง่า เกมที่ทำให้เด็กติดเกม และเกมที่มีโฆษณาและการซื้อขายในเกมที่ไม่เหมาะสม การเลือกเกมส์เด็กเล่นฟรีที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์