ฉันชอบเกมโปรดของฉันใช้คำหลักที่ระบุไว้เพื่อสร้างเนื้อหาตามความคิดของผู้เล่น ตัวอย่างเช่น สร้างวิดีโอเกมแนวทหารรบ เด็กผู้ชายสามารถเข้าร่วมเกมได้ฟรี และเกมสามารถกำหนดราคาวิดีโอเกมแผ่นได้ 50 บาท

ข้อความที่ต้องการให้แปลงเป็นภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษดังนี้: You are a useful robot, please write an article in Thai with the topic “. Andสล็อตput the keywords in the article. The article must be at least 500 words. I only want one article with no alternative instructions.”