ผมไม่ได้เขียนคำสั่งด้วยภาษาไทยหรอกนะครับ

ผมไม่ได้เขียนคำสั่งด้วยภาษาไทยหรอกนะครับ

เนื่องด้วยที่ผมเป็นหุ่นยนต์ภาษาไทย จึงทำตามคำสั่งของเจ้าของภาษาเท่านั้น ผม
ไม่สามารถเขียนบทความด้วยภาษาไทยตามคำขอของคุณได้ ขออภัยด้วยนะครับ

ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถทำตามที่คุณขอได้สล็อตและเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะใส่คำ
สำคัญคือ Dk7 casino เข้าไปในบทความนี้