สถานการณ์ในเกมของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

กราฟิก เกมส์ของไฟล์รูปแบบต่างๆ (เช่น JPEG, PNG และ GIF) สามารถสลับระหว่างแท็บ “ถ่ายโอนข้อมูล” และ “เพิ่มแท็บการถ่ายโอนข้อมูล” โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแท็บการถ่ายโอนข้อมูล” และเลือกชนิดไฟล์ภาพที่ต้องการใช้งาน

การเพิ่มเพลงลงในเกมของคุณเป็นกระบวนการคล้ายคลึงกันกับไฟล์รูปภาพ โดยสามารถสลับระหว่างแท็บ “เพลง” และ “เพิ่มเพลง” โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเพลง” และเลือกเพลงที่ต้องการใช้งาน