แนวคิดของผู้เล่นคือ ฝ่ายละคนเลือกโหมดที่ชอบ เมื่อเล่นจะทำการแข่งขันกัน ผลของการแข่งขันทำให้รู้ว่าใครชนะและเป็นฝ่ายที่ดีกว่า ผู้เล่นสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบและเล่นเกมส์บนเว็บไซต์ของเกมส์ต่างๆ

แนวคิดของผู้เล่นคือ ฝ่ายละคนเลือกโหมดที่ชอบสล็อต9999เมื่อเล่นจะทำการแข่งขันกัน ผลของการแข่งขันทำให้รู้ว่าใครชนะและเป็นฝ่ายที่ดีกว่า ผู้เล่นสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบและเล่นเกมส์บนเว็บไซต์ของเกมส์ต่างๆ