เกม DK7: สงครามปีศาจผ่านด่านแห่งความเป็นจริง

DK7: สงครามปีศาจผ่านด่านแห่งความเป็นจริง

เมื่อเราก้าว越เข้าสู่ปีศาจเหล่านี้
DK7 เปิดตัวความรุนแรงภายในเรา
จีบพลังที่ไร้วันสิ้นสุดไป
เอาชนะสงครามในดินแดนเสมอภาค

ปีศาจถูกปลุกให้ตื่นมาจากความลืม
ต้องใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ใช้กำลังใจและความท้าทาย
ต้องพ่ายแพ้สิ่งที่เป็นจริง

ทุกวันนี้เป็นการผจญภัยในเกม DK7
เน้นที่จะต่อสู้กับปีศาจที่ไม่เคยหมด
ผ่านด่านแห่งความเป็นจริง
และค้นพบความจริงที่ซุกซ่อนในมืดคืน

ความเชื่อในตัวเราและทางที่เราเดิน
จะช่วยให้เราเกิดความรู้สึก
ว่าเราสามารถต่อสู้ต่อไปได้
ในสงครามที่รุนแรงนี้ใน DK7